JS Qubic - шаблон joomla Книги

КЕТЪРИНГ

С кетъринг услугите, които предлагаме, ние осъществяваме комуникация чрез храна, изкуство за създаване на празници и изграждане на собствен стил за общуване с нашите клиенти.

Частен Кетъринг

Организираме частни събития и партита, предлагаме кетъринг за фирмени и лични поводи и/или празници. Осигуряваме висок стандарт при организиране на Вашите частни събития и празненства. Доверието е от Вас, а опита в бранша и качеството на предлаганата храна - от нас … ние ще се погрижим за всичко, за да имате, Вие, време да празнувате. За нашата организация е удоволствие да бъдем част от Вашия здравословен начин на живот чрез предлагане на вкусна и полезна храна с усмивка всеки ден, на цени, достъпни за ВСЕКИ.

Индустриален Кетъринг

Дружеството ни приготвя и извършва доставка на готова храна в множество болници, позиционирани в градове от цялата страна; в редица училища, детски заведения, специализирани заведения за настаняване от семеен тип и др. Освен в горепосочените институции, сме на разположение за доставка на прясна и току – що приготвена храна до Вашето работно място, офис и др.

За нас

Основната дейност на дружеството е производство и доставка на храна за болници, детски градини, училища, домове за възрастни хора, спортни организации, както подготовка и организиране на кетъринг за масови мероприятия

Фирмата е изпълнител на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и притежава набор от положителни референции за добро изпълнение.

Във връзка с гореизложеното, желаем да дадем категорична заявка относно качеството на предлаганата услуга и по – точно за качествените продукти, с които работим, разнообразието и оптималния вкус на предлаганата от фирмата ни храна. Факта, че „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД се е утвърдил на пазара като водеща кетъринг компания години наред, е предпоставка за изграждането на тесни бизнес отношения с редица утвърдени и стандартизирани доставчици на хранителни продукти и суровини.

С цел изграждане на доверие между МАСТЪР-ПИК ЕАД и Вас, нашите клиенти и потребители, винаги се стремим към максимална прозрачност и коректност във взаимоотношенията ни


Вижте Повече

КАРТА НА ОБХВАТ

Bulgaria Map
Троян Стара Загора Бургас Троян Пловдив Русе Варна Плевен Ловеч Велико Търново София

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

„Мастър-Пик” ЕАД дава възможност за кариерно развитие на неактивни и/или безработни лица до 29 г.

Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси”

„Мастър-Пик” ЕАД е бенефициент по проект BG05M9OP001-1.022-0085-С01 „Обучения за успех”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Една от специфичните цели на проекта е да се даде възможност за кариерно развитие на 2 бр. неактивни и/или безработни лица до 29 години включително, които да бъдат обучени, за да отговарят на изискванията на дружеството.

Всички желаещи да участват в проект „Обучения за успех” могат да получат повече Информация тук и да попълнят Заявление за участие тук в срок до 14.11.2018 г.

Заявленията за участие могат да се подават на имейл адрес office@mastarpik.com и лично или по пощата на адрес: гр. София, ул. Незабравка" № 25, офис 311.

КОНТАКТИ

Телефон: +359 2 973 32 54
Факс: +359 2 423 55 76
office@mastarpik.com
София, ул. Незабравка" № 25, офис 311