JS Qubic - шаблон joomla Книги

КЕТЪРИНГ

С кетъринг услугите, които предлагаме, ние осъществяваме комуникация чрез храна, изкуство за създаване на празници и изграждане на собствен стил за общуване с нашите клиенти.

Частен Кетъринг

Организираме частни събития и партита, предлагаме кетъринг за фирмени и лични поводи и/или празници. Осигуряваме висок стандарт при организиране на Вашите частни събития и празненства. Доверието е от Вас, а опита в бранша и качеството на предлаганата храна - от нас … ние ще се погрижим за всичко, за да имате, Вие, време да празнувате. За нашата организация е удоволствие да бъдем част от Вашия здравословен начин на живот чрез предлагане на вкусна и полезна храна с усмивка всеки ден, на цени, достъпни за ВСЕКИ.

Индустриален Кетъринг

Дружеството ни приготвя и извършва доставка на готова храна в множество болници, позиционирани в градове от цялата страна; в редица училища, детски заведения, специализирани заведения за настаняване от семеен тип и др. Освен в горепосочените институции, сме на разположение за доставка на прясна и току – що приготвена храна до Вашето работно място, офис и др.

За нас

Основната дейност на дружеството е производство и доставка на храна за болници, детски градини, училища, домове за възрастни хора, спортни организации, както подготовка и организиране на кетъринг за масови мероприятия

Фирмата е изпълнител на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и притежава набор от положителни референции за добро изпълнение.

Във връзка с гореизложеното, желаем да дадем категорична заявка относно качеството на предлаганата услуга и по – точно за качествените продукти, с които работим, разнообразието и оптималния вкус на предлаганата от фирмата ни храна. Факта, че „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД се е утвърдил на пазара като водеща кетъринг компания години наред, е предпоставка за изграждането на тесни бизнес отношения с редица утвърдени и стандартизирани доставчици на хранителни продукти и суровини.

С цел изграждане на доверие между МАСТЪР-ПИК ЕАД и Вас, нашите клиенти и потребители, винаги се стремим към максимална прозрачност и коректност във взаимоотношенията ни


Вижте Повече

КАРТА НА ОБХВАТ

Bulgaria Map
Троян Стара Загора Бургас Троян Пловдив Русе Варна Плевен Ловеч Велико Търново София

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

НОВИНИ

„Мастър-Пик” ЕАД дава възможност за кариерно развитие на неактивни и/или безработни лица до 29 г.

Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси”

Мастър-Пик ЕАД изпълнява проект: “Обучения за успех”, по договор № BG05M9OP001-1.022-0085-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 507 000.00 лева, от които 258 570.00 лева европейско и 45 630.00лева национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ е 60%.

Общата цел на проекта е да се повиши производителността и качеството на труда и да се създават условия за устойчива заетост, чрез повишаване квалификацията и способностите на служителите в Мастър-пик, чрез включване в специфични за работното място обучения.

Включените в проекта дейности са насочени към специфични професионални обучения за служителите на фирмата и специфични професионални обучения за неактивни/безработни лица , както и включването на поне 50% от успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат) в несубсидирана заетост.

С реализацията на настоящия проект, Мастър-пик ще даде своя принос за повишаване на качеството на работната сила, което ще намери проявление в следните направления - повишени умения на ключов персонал и достигане на по-висока производителност на труда, с пряк ефект върху финансовите показатели и печалба на дружеството. В допълнение, проектът включва дейности, насочени към млади хора до 29 г., които ще получат възможност да повишат своите умения и познания в точно определена област и по този начин да останат на работа в перспективна компания в сферата на кетъринг и здравословно хранене.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца - от 21.06.2018 до 21.12.2019 г.

Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси”

МАСТЪР-ПИК ЕАД изпълнява договор № BG16RFOP002-2.077-0021-C01, финансиран по ОП
Иновации и конкурентоспособност 2014-2019, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за
средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общата цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 144 000лв., от които 122 400лв. европейско и 21 600лв.
национално съфинансиране.

Начало: 18.02.2021
Край: 18.05.2021

КОНТАКТИ

Телефон: +359 2 973 32 54
Факс: +359 2 423 55 76
office@mastarpik.com
София, ул. Незабравка" № 25, офис 311